Маркови дрехи, outlet

Нов Дом

Целта на проекта МАГАЗИН ЗА НОВ ДОМ е да се организират продажби на жилищни и нежилищни имоти. Имотите се намират в различни райони на града и представляват ново строителство, като се предлагат проекти на определени инвеститори. Проекта се реализира от млад, но висококвалифициран и опитен екип, който предлага открити и надеждни решения в избора на най-доброто, в зависимост от нуждите на всеки отделен клиент.

Нашата стратегия е да сме възможно най-близо до клиентите като установяваме отношения на доверие и прозрачност. Разполагаме с постоянно обновяваща се информационна база за най- добрите начини на финансиране закупуването на недвижими имоти.

Консултираме нашите клиенти за различни варианти на банкови кредити и ги запознаваме с най-изгодните предложения.

архитект , проектиране , architect Sofia , смяна предназначение + промяна предназначение , смяна статут + промяна статут , преустройство , надстройка на къща + пристройка към къща , пуп + устройствен план , регулация на имот , смяна статут земя + промяна предназначение земя

Магазини в мола

Виж всички магазини...