Маркови дрехи, outlet

Inmedio

Лагардер Сървис  България е дъщерно дружество на Лагардер Сървис Франция.  Фактът, че Лагардер Сървис България принадлежи към група, листвана на Парижката Фондова Борса е гаранция за качеството на нейния мениджмънт и за прозрачността й на работа. Всички инвестиции на компанията са подсигурени от собствено финансиране. Компанията е създадена в България през 2008 г. и до момента има действащи над 50 магазина под търговските наименования Инмедио, Рилей и 1 Minute.

Магазини в мола

Виж всички магазини...