Маркови дрехи, outlet

Max Telecom

Макс Телеком е първият функциониращ WiMAX оператор в Европа, изграждащ мрежа с национално покритие. След официалния старт през октомври 2007 г., мрежата на Макс Телеком към момента покрива над 3 500 000 души - около 60% от населението на страната. Стремежът на компанията е да изгради съвременна високоефективна мрежа на базата на най-модерната технология за достъп и да предостави пълен набор от бързи, висококачествени, безотказни и ценово ефективни телекомуникационни продукти и услуги.

Магазини в мола

Виж всички магазини...