Свърхбързият хронометър Zenith

 

Сърцето на модела на свърхбързият хронометър Zenith El Primero Striking 10th е механизъм с много голяма честота и позволява времето да се засича с точност до 1/10 от секундата.

За да може да се реализира такава точност на циферблата на хронометъра , механизма El Primero 4052В е снабден със свърхбърза централна секундна стрелка . Тя извършва пълен оборот по циферблата само за 10 секунди и е снабдена с отделна скала. Сега, спирайки свърхбързия хронометър може без затруднение да се разгледат неговите показания с точност до 1/10 от секундата.

За да обезпечат толкова висока скорост се наложило инженерите максимално да облегчат колелата на предаване и да изработят някои от тях от материали на основата на силиций. Свърхбързият хронометър има  60-минутен  и 12-часов брояч и се изработва в  42- милимитров корпус от стомана, или розово злато.

Нова концепция за екстравагантен часовник

Уникален часовник "Ora"с цифри на гъвкави ленти